Екологичен мениджмънт

За осъществяването на проекта "Обновяване на туристическа, спортна и ски зона “Алеко” инвеститoрът „Витоша ски „АД ще се подложи на доброволен одит от европейски независими проверяващи по схемата ЕМАS, разработена от Европейската комисия с цел разпознаване на активните организации, които поемат сериозна обществена отговорност за управление на въздействието върху околната среда в процеса на тяхната икономическа дейност.

EMAS е системата с най-високи ангажименти за еко-мениджмънт, които са доброволни и не се предвиждат от законодателството. 

EMAS надгражда ISO 1401 с още по-високи ангажименти за еко-мениджмънт, които са доброволни и не се предвиждат от законодателството. Тази схема е интегрирана в законодателната система на Европейския съюз с Регламент 761/2001. 
Той се прилага директно в българското законодателство чрез Закона за опазване на околната среда.