За природолюбителите

Обновяването на туристическа и ски зона Алеко е проект за всички, които обичат природата и планината в нейната пълнота. На кой ли не е спирал дъха от гледките, които планината ни разкрива. 

В новата зона Алеко ще се създадат специални места за наблюдение, така че да се наслаждаваме на природата в още по-голяма пълнота. Всички съществуващи пътеки за разходки и излети ще бъдат запазени и поддържани.