За туристите

Привикнали сме с гледката на Витоша до степен, в която не я припознаваме като туристическа атракция.

Но с новите и модерни зони за зимни спортове, с велосипедните алеи, екопътеки и трасета за джогинг, както и всичко, с което самата природата е дарила планината, Витоша отново ще има възможността да се превърне в символ на българския туризъм.